Ook in hoger beroep geen succes voor btw-proefprocedures

17-04-2015
Ook in hoger beroep geen succes voor btw-proefprocedures

Ook in hoger beroep geen succes voor btw-proefprocedures

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in vier proefprocedures over de per 1 juli 2011 ingevoerde nieuwe wetgeving voor de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak.

Voor 1 juli 2011 was de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak gekoppeld aan de loonbelastingbijtelling. Dit leverde volgens eerdere uitspraken een niet toegestane fiscale discriminatie op tussen auto’s met 25% bijtelling en auto’s met een lagere bijtelling. Vanaf 1 juli 2011 geldt daarom een btw-heffing over het privégebruik op basis van het werkelijke aantal privékilometers. Als dat aantal niet bekend is, kan gekozen worden voor een forfaitaire correctie van 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Vanaf het zesde gebruiksjaar is dat forfaitaire percentage 1,5%.
Onomstreden is deze nieuwe wetgeving echter niet. Er lopen diverse proefprocedures over. Dat betreft geselecteerde zaken die op belangrijke onderdelen van elkaar verschillen, zodat over alle geschilpunten een rechterlijke uitspraak verkregen wordt. Na een eerste succes voor de fiscus bij Rechtbank Gelderland is nu ook het hoger beroep afgewezen.

Een van de geschilpunten is de vraag of er in het jaar 2011 wel twee verschillende regelingen binnen één jaar konden bestaan. Een ander discussiepunt betreft het mogen gebruiken van een geschat aantal privékilometers en een geschat brandstofverbruik, zodat de btw-heffing op dat geschatte privévoordeel kan worden gebaseerd. Rechtbank en Gerechtshof gaan hier niet in mee. Als er geen concrete gegevens bekend zijn, kan de forfaitaire regeling gebruikt worden. Ook mag de bpm niet uit de grondslag van het forfait weggelaten worden en geldt het verlaagde forfait niet op basis van het bouwjaar maar op basis van het eigen aankoopjaar. Tenslotte werd ook de stelling dat er geen sprake meer dient te zijn van een afzonderlijke btw-heffing over het privégebruik als er sprake is van een eigen bijdrage door de werknemer, door de rechter verworpen.

Veel ondernemers hebben de afgelopen tijd bezwaar gemaakt tegen de afdracht van btw over het privégebruik van de auto’s van de zaak op basis van deze nieuwe regels. Die bezwaren zullen nog enige tijd worden aangehouden. Met de uitspraken staat de uitkomst namelijk nog niet definitief vast. Deze proefprocedures gaan nu naar de Hoge Raad. Wij houden u van het verloop hiervan op de hoogte.

Bron: AMD Automotive Fiscalisten

Deel deze pagina

Heb je al een offerte?

Laat ons een beter voorstel doen!
Copyright © 2015 - Munsterhuis Lease Realisatie: Adwise - Digital Agency