Opgelet! Toch bijtelling voor nauwelijks privé gebruikte auto!

01-05-2015
Opgelet! Toch bijtelling voor nauwelijks privé gebruikte auto!

Als in een bepaald jaar na elkaar twee auto’s ter beschikking zijn gesteld, en één van beide auto’s niet of nauwelijks privé is gebruikt, geldt de bijtelling desondanks voor het hele jaar.

In een recente zaak bij het Gerechtshof in Den Haag speelde zo’n situatie. De eerste vier maanden van een jaar stond een Audi ter beschikking en de andere acht maanden een Volkswagen. Voor de Audi hadden werkgever en werknemer een overeenkomst getekend met een verbod op privégebruik. Dat verbod was ook nageleefd, op één noodgeval van 41 km na.

Voor deze vier maanden had de werknemer een Verklaring geen privégebruik auto. Die trok hij in toen hij met de Volkswagen wèl privé ging rijden. De werknemer kreeg door het intrekken van de Verklaring geen privégebruik een naheffing over januari tot en met april. Daar ging hij tegen in bezwaar en vervolgens in beroep bij de belastingrechter. Uiteindelijk kwam deze vraag in hoger beroep bij het Gerechtshof. Het Hof oordeelde dat de wettelijke regeling spreekt over een tegenbewijs dat de auto “op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt”. Daarbij moet je naar het hele jaar kijken, zoals ook blijkt uit een eerder arrest van de Hoge Raad.

Dat betekent dat doorslaggevend is of het privégebruik van de achtereenvolgens ter beschikking gestelde auto’s tezamen op jaarbasis niet meer dan 500 km heeft bedragen. Is het totaal meer dan 500, dan geldt de bijtelling voor alle achtereenvolgende auto’s, ook als één van de auto’s niet of nauwelijks privé gebruikt is.

Bron: AMD Automotive fisclisten

Deel deze pagina

Heb je al een offerte?

Laat ons een beter voorstel doen!
Copyright © 2015 - Munsterhuis Lease Realisatie: Adwise - Digital Agency