Tussentijdse overstap naar 0% bijtelling niet mogelijk

04-05-2015
Tussentijdse overstap naar 0% bijtelling niet mogelijk

Onlangs was er al een uitspraak in een situatie met een overstap van rittenregistratie naar bijtelling in de loop van een jaar. Dan geldt de bijtelling alsnog voor het hele jaar. Er is nu ook een uitspraak over een situatie met een overstap naar 0% bijtelling.

Het betreft een werknemer die midden 2013 een andere auto van de zaak ter beschikking gesteld kreeg. De eerste auto had een bijtelling van 25%. De nieuwe auto was een elektrische auto, waarop in 2013 een bijtelling van 0% gold. In verband met die 0% bijtelling stopte deze berijder met de rittenregistratie die hij voor de eerste auto had bijgehouden. De fiscus oordeelde dat er dan niet aangetoond is dat de achtereenvolgende auto’s voor niet meer dan 500 km privé per jaar zijn gebruikt. Er geldt dan alsnog een bijtelling over het hele jaar. Dat betekent tijdsevenredig 25% bijtelling voor de eerste auto en 0% bijtelling voor de tweede auto.

Deze berijder vond dat niet terecht en legde dit aan de belastingrechter voor. De berijder stelde daarbij onder meer dat de inspecteur de bijtellingsregeling onjuist toepast. Door de 0% bijtelling was hij gestopt met de rittenregistratie. Het bijhouden “was echter geen moeite geweest”, zo stelde hij. Bovendien was er ook nog een privéauto voor privéritten. Daarnaast vond hij ook dat de belastingdienst hier geen duidelijke voorlichting over geeft en dat er sprake is van ongelijke behandeling. Als hij zelf een andere auto zou hebben gekocht nadat hij op de eerste auto rittenregistratie had bijgehouden, had hij ook niet alsnog een bijtelling gekregen.

De rechter verwerpt echter al deze argumenten. Er staat hier het hele jaar een auto ter beschikking. In zoverre is er ook niet een gelijke situatie met iemand die zelf een andere auto koopt. Vervolgens geldt de tegenbewijsregeling als je aantoont dat op jaarbasis niet meer dan 500 km privé is gereden. Door te stoppen met de rittenregistratie is dat niet mogelijk. De bijtelling geldt dan voor het hele jaar. Qua voorlichting wijst de rechter op de wettelijke regeling, waarover de berijder geïnformeerd is via onder meer de brochure die hij bij de Verklaring geen privégebruik ontvangen heeft en via de informatie bij het gedownloade formulier voor het intrekken van de verklaring.

Deze uitspraak past in de lijn van eerdere rechtspraak, ook van de Hoge Raad. Bij de overstap van rittenregistratie naar (verlaagde) bijtelling moet daarom steeds worden afgewogen of men alsnog de bijtelling over de eerste auto voor lief wil nemen of liever met privégebruik wil wachten tot het nieuwe jaar.

Bron: AMD Automotive Fiscalisten

Deel deze pagina

Heb je al een offerte?

Laat ons een beter voorstel doen!
Copyright © 2015 - Munsterhuis Lease Realisatie: Adwise - Digital Agency