Schade

Meld schade binnen 48 uur via MyMunsterhuisLease of mail een volledig ingevuld Europees Schadeformulier
naar operations@munsterhuislease.nl

In de volgende gevallen adviseren wij u om ook de politie in te schakelen:

  • bij onenigheid of twijfel over de schuldvraag
  • lichamelijk letsel bij de betrokkene(n)
  • als u drank-en/of drugsmisbruik bij de tegenpartij vermoedt
  • als er onzekerheid is of de tegenpartij over een (geldige)verzekering beschikt
  • in het geval van doorrijden na de aanrijding
  • bij een aanrijding in het buitenland

Alarmnummer

Is het onveilig om met uw auto verder te rijden? Bel dan met ons alarmnummer 074 255 53 44.

Vervangend vervoer

U krijgt een vervangende huurauto wanneer een reparatie langer dan 24 uur gaat duren. Tenzij u of uw werkgever andere afspraken heeft gemaakt. Let op: vergeet u niet om de huurauto (auto’s van de dealer uitgesloten) na inlevering af te melden. Dit kan telefonisch of per e-mail: 074 303 20 20 –  driverdesk@munsterhuislease.nl. U ontvangt hiervoor een afmeldnummer.

Ruitschade

Bij ruitschade maakt u direct een afspraak bij Carglass.

Declaraties

Kosten, zoals schadereparaties in het buitenland, kunt u declareren via MyMunsterhuisLease of het declaratieformulier. U kunt deze telefonisch of per e-mail bij ons opvragen. Stuur het formulier volledig ingevuld naar ons op. Voeg ook de originele nota’s bij en maak kopieën voor uzelf.

Geen toegang tot MyMunsterhuisLease? Vraag de inloggegevens aan bij uw wagenparkbeheerder.